Gin Rummy

Gin Rummy är ett kortspel som spelas med ett standardkortlek med 52 kort. Målet med spelet är att samla ihop så många olika kombinationer av kort som möjligt för att få så lågt poängvärde som möjligt.

För att börja spela, delar man ut 10 kort till varje spelare. Resten av korten läggs i en hög på bordet och det översta kortet vänds upp. Spelet börjar med den spelare som har det lägsta kortet av klöver ess.

Varje spelomgång börjar med att spelaren tar ett kort från högen på bordet eller det kort som ligger uppe. Sedan måste spelaren lägga ner ett kort från sin hand på högen på bordet. Spelaren kan därefter samla ihop olika kombinationer av kort, som t.ex. par, trissar eller fyrtal. Om spelaren lyckas samla ihop alla sina kort till olika kombinationer kan spelaren ”ginna” och vinna omgången direkt.

Spelet fortsätter tills en spelare har samlat ihop alla sina kort till olika kombinationer eller tills högen på bordet tar slut. Poäng räknas då ut baserat på vilka kort spelaren har kvar i sin hand. Spelaren med lägst poäng vinner spelet.