American 500

American 500 är en variant av det något mer välkända kortspelet femhundra och skiljer sig en del från det australienska grundspelet. Det vanligaste är att en omgång av denna variant spelas av tre spelare istället för fyra, i alla fall om man ska tro regelböckerna. Syftet med American 500 är detsamma som i femhundra och går helt enkelt ut på att samla ihop femhundra poäng eller mer. Den spelare, eller det lag, som lyckas med det först går vinnande ur partiet. Det gäller även att bli av med de kort man har på handen och detta görs genom att skapa och lägga ut värdefulla kombinationer.

Spelet kan ta sin början

Korten i American 500 delas ut på följande sätt: 3-widow-4-3. Widow-korten är de kort som i andra versioner av femhundra kallas för kitty och ligger i en hög i mitten av bordet med summan nedåt. Utifrån korten på hand bestämmer sig spelarna för vilka satsningar de vill göra och sedan kan spelet ta sin början. American 500 innehåller bara en satsningsrunda och alltså bara en chans att satsa eller lägga sig. Att göra en satsning innebär att satsa på hur många tricks, det vill säga drag, du som spelare tror du kommer behöva göra för att vinna samt med vilken färg du kommer göra det.

Nullo

Om du lyckas satsa rätt kommer du få ta upp högen med widow-kort och välja ut de tre minst användbara korten och sedan placera dem med summan nedåt. De utgör då inte längre en del av handen. I American 500 är det inte alltid tillåtet att göra en nullo, det vill säga misere. Misere innebär att du som spelare försöker att inte vinna några tricks. Om du spelar i lag kommer din medspelare lägga sig under den tid som detta pågår. Om misere tillåts i den amerikanska varianten måste satsningen ligga på över åtta spader eller under åtta klöver.